Važni datumi

VRIJEME ODRŽAVANJA KONGRESA: 11.-13.10.2019.

RANA KOTIZACIJA: do 31.05.2019.

ROK ZA SLANJE SAŽETAKA: do 15.06.2019. 

ROK ZA PRIJAVU SMJEŠTAJA: do 01.09.2019.